GREENPEACE

Vær den stemme, vores planet fortjener

Hver dag begås der overgreb mod dem, der ingen muligheder har for at forsvare sig selv. Dyre- og planteliv udryddes, ældgamle skove fældes og vores blå oceaner drukner i plastik. Når du støtter vores arbejde for at stoppe ødelæggelsen af vores planet - på landjorden og i havene, modtager du et online Greenpeace certifikat med kunstmotivet Overflow skabt af kunstneren Caroline Thon - som tak for dit bidrag. Giv et bidrag herunder.

Vær den stemme, vores have fortjener

Stigende plastikforurening kvæler livet i vores oceaner, uansvarligt overfiskeri støvsuger havet for dets artsrigdom, udvinding af olie ødelægger sårbare havområder og klimaændringer er årsag til død for blomstrende koralrev. Miljøødelæggelser som disse truer livet i havene hver eneste dag. Det er skræmmende. Men vi kan nå at skabe forandringer, hvis vi går sammen og i fællesskab handler nu for at redde vores enestående have.

Vores blå og brusende oceaner dækker 70% af planetens overflade og er hjemsted for størstedelen af alle dyrearter. Vi mennesker er afhængige af havene. De er planetens største kulstoflager, producerer ilt og giver os mad.

Men vores have er i disse år under pres som aldrig før. Intet hav undslipper svineriet fra menneskeskabt plastik. Hvert år havner 8 millioner ton plastik i havet. Det svarer til, at der hvert minut dumpes et fuldt lad på en lastbil direkte i havet. Plastikken transporteres med havstrømmene og spredes overalt. Den nedbrydes langsomt til mindre dele og gør havet til en giftig suppe fuld af plastikstykker. Hvert år dør hvaler, havskildpadder, havfugle og sæler, fordi de kvæles i plastik eller filtres ind i efterladte fiskenet og andet plastikaffald.

Ødelæggelsen af vores have og al dets liv, stopper ikke ved den voksende plastikforurening. Ubæredygtigt fiskeri støvsuger havet for dets artsrigdom. I Antarktis er en voksende trussel det industrielle fiskeri efter de små krebsdyr krill, som er selve grundlaget for havets fødekæde og det rige dyreliv i planetens sydligste ocean. Også herhjemme anvendes destruktive fangstmetoder som bl.a. bundtrawl, der har mærkbare konsekvenser for havmiljøet: Store trawlskovle holder fiskenet udspilet under vandet og trækker dem henover havbunden, som pløjes op og ødelægges. Det er et kæmpe problem for havmiljøet, fordi en sund og levende bundfauna er forudsætning for, at fiskebestandene trives.

Udvinding efter fossile brændsler, som olie og gas, truer livet i og ved havet. Olieudvinding er direkte forbundet til klimaforandringerne og årsag til, at havisen ved polerne smelter i et tempo, som er dybt alarmerende. Mange af planetens dyr er afhængige af isen. Når den smelter, risikerer de at uddø. De stigende havtemperaturer har også katastrofale konsekvenser for bl.a. koralrev og dermed de mange dyr og mennesker, der er afhængige af koralrevene. Vi bliver nødt til at stoppe al ny udvinding af fossile brændsler i sårbare, uudforskede havområder og oprette beskyttede havreservater, for at komme truslerne mod vores have til livs.

Jorden er vores hjem, og vi har alle en vigtig andel i dens fremtid. Hver for sig kan vi ikke løse de alvorlige miljøproblemer, vi står overfor. Men i fællesskab kan vi gøre en forskel. Du kan være den stemme, vores have fortjener.

#Beskyt havet
Giv et bidrag

Du er få skridt fra at være den stemme, vores have fortjener. Som bevis på din støtte, sender vi et Greenpeace certifikat direkte til din e-mail.

Vær den stemme, vores landjord fortjener

Hver dag fældes urgamle træer og omdannes til brug-og-smid-væk-produkter. Enestående dyre- og plantearter drives tættere på udryddelse. Den intensive produktion i landbruget forurener vores landjord, vandmiljø og drikkevand. Tilsammen med afbrændingen af fossile brændsler udgør skovrydning og landbrugets enorme kødproduktion en tikkende bombe under Jordens klima. Miljøødelæggelser som disse truer livet på landjorden hver eneste dag. Det er virkelig skræmmende, men hvis vi i fællesskab handler nu og går sammen for at skabe forandringer, så bliver forandringerne mulige.

Vores smukke og storslåede skove spiller en umådelig vigtig rolle for alt liv på landjorden. De er hjem for to tredjedele af alle jordens landlevende arter og rummer en enorm biologisk mangfoldighed. Men skovene ryddes i en faretruende hast. Gamle, beskyttelsesværdige træer fældes og omdannes til billige engangsprodukter. Fældningen af Jordens skove har ikke kun store konsekvenser for overlevelsen af utallige arter, men udgør også en stor trussel for klodens klima. Vores skove er langt mere end summen af ​​dens dele. De kan ikke forsvare sig selv, men vi kan tale for dem. Vores skove skal beskyttes.

Den hastigt voksende produktion af kød er endnu en trussel mod Jordens skove og sidste vilde natur. Globalt lægger kødproduktionen beslag på 27% af landjorden, og hver eneste dag indtager kød- og mejeriindustrien nyt land og rydder i hele verden enorme skov- og naturområder for at skabe græsningsarealer og dyrke foder til dyr. Samtidig står produktionen af køer og svin alene i Danmark for hele 19 % af landets samlede udslip af drivhusgasser og bidrager derved til klimakrisen.

Klimakrisen er ikke længere bare en risiko i fjern fremtid. Vi nærmer os hastigt den 1,5 grads stigning, som verdens ledere med Paris-klimaaftalen lovede Jordens befolkning at forsøge at begrænse den globale opvarmning til. Allerede 1,5 grad vil have en høj pris. Vi ser allerede nu hyppigere tilfælde af ekstremt vejr som tørke og tyfoner, der er skyld i ufattelige menneskelige lidelser rundt om på landjorden. Samtidig vil en tredjedel af alle Jordens arter være i øget risiko for at uddø. Vi bliver nødt til at stoppe al ny udvinding af fossile brændsler og skubbe på for en meget hurtigere omstilling til 100% vedvarende energi.

Jorden er vores hjem, og vi har alle en vigtig andel i dens fremtid. Hver for sig kan vi ikke løse de alvorlige miljøproblemer, vi står overfor. Men i fællesskab kan vi gøre en forskel. Du kan være den stemme, vores landjord fortjener.

 

#Beskyt landjorden
Giv et bidrag

Du er få skridt fra at være den stemme, vores landjord fortjener. Som bevis på din støtte, sender vi et Grennpeace certifikat direkte til din e-maill

Vær den stemme, vores planet fortjener

Vi har gennem årene skabt positive forandringer for vores planet. Men uden støtten fra mennesker som dig, ville intet af det være muligt. Se med her:
 
  • Vi undersøger – Vi baserer altid vores kampagnearbejde på fakta. Vi samarbejder med uvildige forskere rundt om i verden og har også vores eget forskningslaboratorium på Exeter University i England. Her har vi bl.a. testet tøj for skadelige kemikalier. Resultater som sidenhen er blevet brugt til at påvirke tøjfirmaer, så de er holdt op med at bruge skadelig kemi i deres produktion.
  • Vi dokumenterer – Miljøforbrydelser sker ofte langt væk fra verdens bevågenhed. En vigtig del af Greenpeaces arbejde er derfor at tage helt derud, hvor forbrydelserne sker. Vi dokumenterer ved at tage billeder, filme, interviewe folk og indsamle beviser. Senest var vi i Det Antarktiske Ocean med vores skib Rainbow Warrior for at undersøge området og havbunden, hvor ingen mennesker før har været. Beviserne skal bruges til at påvirke beslutningstagere om at skabe verdens største havreservat i Antarktis allerede i år.
  • Vi afslører – Ved hjælp af medierne og vores egne informationskanaler kan vi hurtigt få oplysninger ud til millioner af mennesker verden over. Som vælgere, forbrugere eller aktionærer er de med til at påvirke politikeres og virksomheders beslutninger.
  • Vi fremhæver løsninger –  Vi protesterer ikke kun mod problemerne; vi præsenterer konkrete og realistiske løsninger. Som da vi i 2015 fremlagde en rapport med scenarier for omstillingen af hele verdens energisektor til 100% vedvarende energi ved en pressekonference i Berlin. Vores udregninger viser, at det er både teknisk muligt og økonomisk fordelagtigt.
  • Vi påvirker beslutningstagere – Vi opfordrer altid til dialog og giver virksomheder og politiske beslutningstagere mulighed for at tage ansvar, inden vi begynder at lægge pres på dem med offentlige aktioner.
  • Vi laver aktioner – Nogle gange er det nødvendigt at gå fra ord til handling for at beskytte miljøet og for at skabe opmærksomhed om problemerne. Vores aktioner bygger på principperne om ikke-vold og personligt ansvar. I Nordjylland protesterede vi mod olieselskabet Totals prøveboring efter skifergas, og det resulterede i, at Total opgav deres boringer: et eksempel på hvordan vores aktioner og protester er med til at skabe vigtige fremskridt.  
#Beskyt planeten
Giv et bidrag

Du er få skridt fra at være den stemme, vores planet fortjener. Som bevis på din støtte, sender vi et Greenpeace certifikat direkte til din e-mail.

Det kan din støtte bl.a. bidrage til

Takket være dit bidrag kan vi lægge pres på regeringer, der ikke lever op til deres forpligtelser for at beskytte skovene og afsløre virksomheder, der rydder beskyttelsesværdig skov, og kræve, at de omlægger til bæredygtigt skovbrug.
Takket være dit bidrag kan vi lægge pres på regeringer og virksomheder for at tage ansvar og løse problemet med de enorme mængder plastik, der ender i havene og er ved at kvæle vores havmiljø.

Greenpeace modtager ikke økonomiske bidrag fra staten eller virksomheder. Det har vi valgt for, at der aldrig skal være tvivl om, at vi ene og alene varetager miljøets interesser. Det er derfor udelukkende mennesker som dig, der gør vores arbejde muligt.