GREENPEACE

Vær den stemme, vores planet fortjener

Hver dag begås der overgreb mod dem, der ingen muligheder har for at forsvare sig selv. Dyre- og planteliv udryddes. Smukke og livsnødvendige skove fældes og brændes. Og vores blå oceaner og alt det fantastiske liv, der lever under havoverfladen, støvsuges for artsrigdom. Når du støtter vores arbejde for at stoppe ødelæggelsen af vores planet - om det er beskyttelsen af Det Antarktiske Ocean eller Indonesiens regnskove - modtager du et smukt online certifikat. Dit bevis på, at du er den stemme, vores planet fortjener.

Vær den stemme, pingvinerne fortjener

Adeliepingvinerne har på få år mistet flere kolonier, og en fremtid med højere temperaturer truer med at fjerne mere af pingvinernes hjem og yngleområde. Også det voksende industrielle fiskeri lægger et øget pres på livet i Antarktis.
 
 

Havet omkring Antarktis er hjemsted for et fascinerende dyreliv – arter som adeliepingvinen, blåhvalen og søleoparden findes her. Det Antarktiske Ocean spiller samtidig en helt afgørende rolle for at regulere Jordens klima og lagrer enorme mængder CO2.

Men dette mageløse ocean og alt det liv, som lever her, er under pres. Fra et varmere klima, som får isen til at smelte med stor hastighed. Og fra en fiskeflåde, som kommer langvejs fra for at støvsuge havet for dyrenes føde – bl.a. det lille krebsdyr krill, der er selve grundstenen i Det Antarktiske Oceans fødekæde.

Effekten af klimaændringerne og det industrielle fiskeri er ikke kun en trussel mod pingvinerne. Vi risikerer at miste hele økosystemer her ved Jordens sydlige pol, hvis ikke vi får Det Antarktiske Ocean beskyttet fra al industrielt fiskeri.

I foråret var Greenpeace i Antarktis for at dokumentere de sårbare økosystemer på havbunden i områder, som aldrig før er blevet udforsket. Her observerede vi sjældne fisk, hvaler, pingviner, og dybere nede en mangfoldighed af arter, der minder om tropiske koralrev. Men vi fandt også mikroplast i havvandet og farlige kemikalier i den nyfaldne sne, som kan skade dyrenes forplantningsevne og påvirke fosterudviklingen. Og vi så industrielle fisketrawlere, der støvsugede havet for pingvinernes og hvalernes mad – krill.

Denne sommer nåede vi så en milepæl i kampen for at beskytte havet omkring Antarktis: vi fik dele af krill-industrien til at stoppe med at fiske efter krill i visse af pingvinernes yngleområder! Nu fortsætter vi arbejdet med at få Det Antarktiske Ocean beskyttet fra al industrielt fiskeri.  

Om mindre end en måned har vi en helt enestående mulighed for at nå en global aftale om beskyttelse af adeliepingvinernes hjem i Antarktis, når den Antarktiske Havkommission mødes for at tage stilling til oprettelsen af verdens største havreservat.

Med hjælpen fra mennesker som dig kan vi skabe det politiske pres, der er nødvendigt for, at et havreservat kan blive en realitet. Vi vil medtage al den data, som vi har indsamlet under vores ekspedition, og de over 1,8 millioner underskrifter for et havreservat fra mennesker fra hele verden som bevismateriale på, at vi er en global bevægelse, der ønsker Antarktis beskyttet.

Vores oceaners sundhed er afgørende for livet på planeten. Sammen kan vi skabe et globalt pres og være den stemme, som pingvinerne og Det Antarktiske Oceans andre beboere fortjener.
Vær med til at give verden en vidunderlig gave – verdens største havreservat i Antarktis!

#Beskyt havet
Giv et bidrag

Du er få skridt fra at være den stemme, pingvinerne fortjener. Som bevis på din støtte, sender vi et Greenpeace certifikat direkte til din e-mail.

Vær den stemme, orangutangerne fortjener

Rang-tan er en nysgerrig og legesyg orangutang, som er blevet fordrevet fra sit hjem i regnskoven.
 
 
Indonesiens regnskove ryddes i et hæsblæsende tempo for at gøre plads til palmeolieplantager. Vær med os i vores arbejde for at lægge pres på de virksomheder, der bærer ansvaret for ødelæggelsen af orangutangernes hjem.

Indonesiens regnskove er Jordens tredjestørste og hjemsted for et rigt dyre- og planteliv – mange arter findes kun her. Regnskovene er samtidig helt afgørende for at regulere Jordens klima og et af vores stærkeste forsvar mod klimaændringerne.

Men disse fantastiske skove bliver ødelagt af selskaber for at dyrke palmeolie – en ingrediens, der findes i mere end halvdelen af ​​alle supermarkedsprodukter. Palmeolieindustrien er en trussel mod både dyreliv, mennesker og vores klima.

På blot 16 år er halvdelen af Indonesiens orangutanger blevet dræbt. Det svarer til, at 25 orangutanger dør hver dag. Disse smukke og kloge dyr risikerer helt at uddø i en nær fremtid.

Palmeolieselskaberne stjæler land fra lokalsamfund og rydder deres hjem for at gøre plads til kæmpemæssige palmeolieplantager. Selskaberne antænder endda brande for at rydde jorden. Brande som udleder giftstoffer, der truer millioner af menneskers sundhed i hele Sydøstasien.

Sporene fra ødelæggelserne fører hele vejen fra skovene til vores indkøbsvogne. Virksomheder som Unilever, Nestlé, Colgate og Mondelez anvender nemlig palmeolien til at fremstille produkter som snacks, tandpasta og shampoo.

Palmeolie kan produceres uden at ødelægge vores regnskove, og selvom flere store virksomheder tidligere har forpligtet sig til at stoppe med at købe palmeolie fra selskaber, der bidrager til rydning af Indonesiens regnskove inden 2020 – er der ingen tegn på fremskridt.

Greenpeace har afsløret, at de store virksomheder langt fra overholder deres løfter og stadig køber palmeolie fra selskaber, der rydder regnskovene. Et af de selskaber er Wilmar – verdens største palmeolieselskab – som står for hele 40% af al handel med palmeolie. Virksomheder som Nestlé og Colgate er blandt Wilmars største og vigtigste kunder, samtidig med at de er ivrige efter at overbevise os alle om, at de bekymrer sig om vores skove og planetens ve og vel.

Det er tid til at kræve, at de store virksomheder sætter handling bag de flotte ord. I fællesskab kan vi gøre en forskel for Indonesiens regnskove og orangutanger som Rang-tan. For hvis Charlie begynder at miste sine største kunder, bliver selskabet nødt til at stoppe rydningen af Indonesiens regnskove.

Vi skal have mulighed for at vaske vores hår eller købe vore børn en chokoladebar uden at bidrage til udryddelsen af arter og ødelæggelsen af folks hjem.

Som forbrugere, miljøforkæmpere og som mennesker, der deler denne planet, kan vi sammen lægge et globalt pres og være den stemme, som orangutangerne og regnskovens andre beboere fortjener. 

#Beskyt landjorden
Giv et bidrag

Du er få skridt fra at være den stemme, orangutangerne fortjener. Som bevis på din støtte, sender vi et Grennpeace certifikat direkte til din e-maill

Vær den stemme, vores planet fortjener

Vi har gennem årene skabt positive forandringer for vores planet. Men uden støtten fra mennesker som dig, ville intet af det være muligt. Se med her:
 
  • Vi undersøger – Vi baserer altid vores kampagnearbejde på fakta. Vi samarbejder med uvildige forskere rundt om i verden og har også vores eget forskningslaboratorium på Exeter University i England. Her har vi bl.a. testet tøj for skadelige kemikalier. Resultater som sidenhen er blevet brugt til at påvirke tøjfirmaer, så de er holdt op med at bruge skadelig kemi i deres produktion.
  • Vi dokumenterer – Miljøforbrydelser sker ofte langt væk fra verdens bevågenhed. En vigtig del af Greenpeaces arbejde er derfor at tage helt derud, hvor forbrydelserne sker. Vi dokumenterer ved at tage billeder, filme, interviewe folk og indsamle beviser. Senest var vi i Det Antarktiske Ocean med vores skib Rainbow Warrior for at undersøge området og havbunden, hvor ingen mennesker før har været. Beviserne skal bruges til at påvirke beslutningstagere om at skabe verdens største havreservat i Antarktis allerede i år.
  • Vi afslører – Ved hjælp af medierne og vores egne informationskanaler kan vi hurtigt få oplysninger ud til millioner af mennesker verden over. Som vælgere, forbrugere eller aktionærer er de med til at påvirke politikeres og virksomheders beslutninger.
  • Vi fremhæver løsninger –  Vi protesterer ikke kun mod problemerne; vi præsenterer konkrete og realistiske løsninger. Som da vi i 2015 fremlagde en rapport med scenarier for omstillingen af hele verdens energisektor til 100% vedvarende energi ved en pressekonference i Berlin. Vores udregninger viser, at det er både teknisk muligt og økonomisk fordelagtigt.
  • Vi påvirker beslutningstagere – Vi opfordrer altid til dialog og giver virksomheder og politiske beslutningstagere mulighed for at tage ansvar, inden vi begynder at lægge pres på dem med offentlige aktioner.
  • Vi laver aktioner – Nogle gange er det nødvendigt at gå fra ord til handling for at beskytte miljøet og for at skabe opmærksomhed om problemerne. Vores aktioner bygger på principperne om ikke-vold og personligt ansvar. I Nordjylland protesterede vi mod olieselskabet Totals prøveboring efter skifergas, og det resulterede i, at Total opgav deres boringer: et eksempel på hvordan vores aktioner og protester er med til at skabe vigtige fremskridt.  
#Beskyt planeten
Giv et bidrag

Du er få skridt fra at være den stemme, vores planet fortjener. Som bevis på din støtte, sender vi et Greenpeace certifikat direkte til din e-mail.

Det kan din støtte bl.a. bidrage til

Takket være dit bidrag kan vi lave research og afsløre multinationale selskaber, der rydder beskyttelsesværdig skov og driver ulovlig skovhugst. Vi kan lægge et globalt pres på de virksomheder, der har forbindelse til den destruktive industri og ikke lever op til deres forpligtelser om at beskytte verdens skove.
Takket være dit bidrag kan vi tage til afsides områder af verden - som Det Antarktiske Ocean - og dokumentere og indsamle beviser, der kan skabe opmærksomhed om miljøproblemerne til havs og bruges til at påvirke politikere og beslutngstagere om at beskytte planetens ocean.

Greenpeace modtager ikke økonomiske bidrag fra staten eller virksomheder. Det har vi valgt for, at der aldrig skal være tvivl om, at vi ene og alene varetager miljøets interesser. Det er derfor udelukkende mennesker som dig, der gør vores arbejde muligt.